Naposledy aktualizováno: 09.10.2021 08:24:09
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Moravský Žižkov

stránky obecní knihovny

OBRÁZEK : 12.jpg 

Několik slov z historie...a současnosti

  • Padesát členů katolické Omladiny v roce 1922 podporovali své vlastní vzdělávací působení knihovnou, v níž se nacházelo 85 knižních svazků.
  • Vedle této knihovny měli žižkovští možnost půjčit si knihy v obecní knihovně, která byla založena v roce 1912 a obnovena v roce 1924. Nové svazky získala knihovna převedením knižních fondů z hasičské knihovny, obecní knihovna disponovala v tomto roce 358 svazky knih.
  • Obecním knihovníkem byl místní učitel Václav Krampl.
  • Na podzim roku 1985 se přikročilo k rekonstrukci místní pošty.  Do prvního poschodí opravené budovy byla umístěna také knihovna, a tak se konečně dočkala důstojných prostor.
  • Od roku 2006 je v knihovně zaveden a plně používán knihovnický systém Lanius.
  • Čtenářům jsou k dispozici dva počítače a tiskárna.
  • V knihovně byla v roce 2006 vyměněna podlahová krytina, dveře, přibyl nový nábytek. Obec se snaží, aby byla knihovna důstojným kulturním střediskem obce a požadavkům vedoucího knihovny vždy vyhoví.
  • Počet knižních svazků v roce 2006 činil 7 201 kusů.
  • Počet knižních svazků v roce 2007 činil 7 439 kusů.

 

OBRÁZEK : 1231.jpg

 

 

 

 

 
Knihovna v roce 2006
 
 Počet obyvatel      1400   
 Celkový fond knihovny      7201
 Počet svazků na 1 obyvatele        5,2
 Počet výpůjček celkem      3691
 Počet výpůjček na 1 obyvatele        2,6
 Výpůjčky časopisů       457
 Čtenáři celkem       142
 Procento čtenářů z počtu obyvatel      10,2
 Počet návštěvníků knihovny     2305
 Počet návštěvníků internetu       352

 

 

Knihovna v roce 2007

 Počet  obyvatel        1422     
 Celkový fond knihovny     7439
 Počet svazků na jednoho obyvatele      5,2
 Počet výpůjček celkem     4204
 Počet výpůjček na jednoho obyvatele      3,0
 Výpůjčky časopisů      857
 Čtenáři celkem      147
 Procento čtenářů z počtu obyvatel      10,3
 Počet návštěvníků knihovny     2200
 Počet návštěvníků internetu      495

Knihovna v roce 2008

 

 Počet obyvatel 1422       
 Celkový fond knihovny 7698 
 Počet svazků na jednoho obyvatele        5,4 
 Počet návštěvníků knihovny 1858 
 Počet čtenářů celkem 134 
 Počet výpůjček celkem 4243 
 Výpůjčky časopisů 778 
 Počet výpůjček na 1 obyvatele  3
 Návštěvníci internetu 462 
 
 
Knihovna v roce 2010
 
 Počet obyvatel                                                             1443            
Celkový fond knihovny 8410
Počet svazků na jednoho obyvatele 5,8
Počet návštěvníků knihovny 2639
Počet čtenářů celkem 127
Počet výpůjček celkem 5486
Výpůjčky časopisů  
POčet výpůjček na 1 obyvatele 4
Návštěvníci internetu 521

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna v roce 2011

 

Počet obyvatel     1 438
Celkový fond knihovny     8 627
Počet svazků na jednoho obyvatele           6
Počet návštěvníků     2 562
Počet čtenářů celkem        126
Počet výpůjček     4 722
Výpůjčky časopisů        219
Počet výpůjček na jednoho obyvatele           3
Návštěvníci internetu        709